ГоловнаОсвітаПрограмиСилабуси освітніх компонентівСилабус освітньо-професійної програми "Пожежна безпека" (спеціалізація -"Управління у сфері цивільного захисту")
 Версія для друку

Компоненти освітньої програми "Пожежна безпека"

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

ОК-1 Теорія систем та системного аналізу

ОК-2 Метрологія і стандартизація

ОК-3 Пожежна профілактика в населених пунктах

ОК-4 Протипожежна та спеціальна техніка

ОК-5 Іноземна мова (англійська)

ОК-6 Економіка пожежної безпеки

ОК-7 Державне регулювання діяльності у сфері цивільного захисту

ОК-8 Пожежна безпека об’єктів підвищеної небезпеки

ОК-9 Управління пожежогасінням

ОК-10 Автоматичні системи забезпечення протипожежного захисту

ОК-11 Переддипломна практика (стажування)

ОК-12 Комплексний екзамен

ВК-1 Прикладні інформаційні технології у сфері пожежної безпеки

ВК-2 Основи створення та експлуатації засобів індивідуального захисту

ВК-3 Організація та управління аварійно-рятувальними роботами

ВК-4 Системи забезпечення пожежної безпеки об’єктів

ВК-5 Методологія та організація наукових досліджень

ВК-6 Основи ризик – орієнтованого підходу

ВК-7 Філософія і методологія науки

ВК-8 Теоретичні основи пожежовибухонебезпеки

    Твіт