Контраст
Шрифт

Аспірантура "Публічне управління та адміністрування"

Аспірантура за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" у галузі знань

28 "Публічне управління та адміністрування"

АКРЕДИТОВАНО

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА "Публічне управління та адміністрування"

ПРОГРАМИ вступних випробувань

ПРОГРАМА вступного випробування з іноземної (англійської) мови

 

Особи, рекомендовані до зарахування до аспірантури Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту (кафедра державного управління у сфері цивільного захисту) за підсумками вступної кампанії у 2021 році

Наказ № 177 від 01 жовтня 2021 "Про зарахування до аспірантури ІДУ НД ЦЗ у 2021 році"

 

Прийом заяв і документів для вступу до аспірантури ІДУ НД ЦЗ, вступні фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників проводиться в такі строки:

прийом заяв і документів  – з 02 серпня по 31 серпня 2021 року;

вступні випробування та оголошення їх результатів – з 13 по 17 вересня 2021 року;

оприлюднення рейтингового списку вступників – до 12.00 30 вересня 2021 року;

зарахування на навчання – не пізніше 04 жовтня 2021 року.

 

Для вступу до аспірантури до приймальної комісії ІДУ НД ЦЗ вступники подають:

анкету;

заяву;

попередження;

копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

особовий листок з обліку кадрів;

копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

дослідницька пропозиція за встановленою формою;

список (за встановленою формою) і копії публікацій у наукових фахових виданнях України з державного управління (за наявності).

Крім цього, у разі наявності, вступники до аспірантури додатково подають:

копію міжнародного сертифіката, що засвідчує володіння іноземною мовою на рівні B 2 (або вище);

рекомендацію вченої ради вищого навчального закладу (факультету) (для осіб, рекомендованих для вступу безпосередньо після закінчення вищого навчального закладу).

 

Довідки за телефоном: +38 (044) 428-27-36

 

Прес-центр