Дистанційне навчання

Дистанційне навчання – це форма навчання, що базується на принципах відкритого навчання, широко використовує комп’ютерні навчальні програми різного призначення та сучасні телекомунікації з метою доставки навчального матеріалу та спілкування безпосередньо за місцем перебування слухачів.

Дистанційна освіта є інноваційною формою організації навчального процесу, рівноцінна з традиційними формами навчання (денною (очною), вечірньою, заочною, екстернатом), що відбувається за опосередкованої (на відстані) взаємодії територіально віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціально створеному навчальному середовищі.

ВХІД В ІНФОРМАЦІЙНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ІДУ НД ЦЗ

 

ПЕРЕВАГИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

- Гнучкість: можливість займатися в зручний для себе час, у зручному місці й темпі, нерегламентований відрізок часу для освоєння дисципліни.

- Модульність: можливість із набору незалежних навчальних курсів - модулів формувати навчальний план, що відповідає індивідуальним потребам.

- Паралельність: паралельне із професійною діяльністю навчання, тобто без відриву від виробництва.

- Охоплення: одночасний доступ до багатьох джерел навчальної інформації (електронних бібліотек, баз даних, базам знань і т.д.), спілкування через мережі зв'язку один з одним і з викладачами.

- Економічність: ефективне використання навчальних площ, технічних засобів, концентроване й уніфіковане подання навчальної інформації, знижені витрати слухача на навчання.

- Технологічність: використання в освітньому процесі новітніх досягнень інформаційних і телекомунікаційних технологій, що сприяють просуванню людини у світовий постіндустріальний інформаційний простір.

- Соціальна рівноправність: рівні можливості одержання освіти незалежно від місця проживання, стану здоров'я, елітарності й матеріальній забезпеченості слухача.

  • Інтернаціональність: експорт й імпорт світових досягнень на ринку освітніх послуг.

ЗАЯВКА-АНКЕТА

ЗАЯВКА-АНКЕТА фізичної особи

 

Тимчасовий курс підготовки зовнішніх пілотів БпАК І класу з БпЛА мультироторного типу