Рада трудового колективу

 

Заступник голови - Жихарєв Олександр Петрович
Секретар -
Верпахівська Таміла Олександрівна

Склад Ради трудового колективу Інституту: 

Васильєв Ігор Олександрович

Професор кафедри профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення

Верпахівська Таміла Олександрівна

Провідний фахівець адміністративного відділу

Гаврилюк Тетяна Михайлівна

Завідувач господарчого відділення

Гурник Анатолій Васильович

Старший викладач кафедри авіації та авіаційного пошуку і рятування

Добровольська Наталія Альбертівна

Методист навчального відділу

Дрозденко Наталія Віталіївна

Викладач кафедри домедичної підготовки

Жихарєв Олександр  Петрович

Старший науковий співробітник відділу нормативно-технічного забезпечення науково-дослідного центру п/п захисту

Кодрик Анатолій Іванович

Провідний науковий співробітник відділу пожежегасіння та ліквідації надзвичайних ситуацій

Павленко Віталій Васильович

Науковий співробітник науково-організаційного відділу

Перетятько Валерій Іванович

Навідувач автотранспортного відділення

Романюк Наталя Миколаївна

Викладач кафедри інновацій, інформативної діяльності в освіті та навчання за міжнародними проектами

Славецький Василь Іванович

Викладач кафедри організації заходів цивільного захисту

Слюсар Анатолій Андрійович

Заступник начальника центру-начальник відділу розвитку цивільного захисту науково-дослідного центру цивільного захисту

Хоменко Вікторія Григорівна

Інженер спеціальної випробувальної лабораторії

Фурсенко Олександр Миколайович

Професор кафедри інновацій, інформативної діяльності в освіті та навчання за міжнародними проектами

Цесарська Наталія Іванівна

Діловод адміністративного відділу

 

Відповідно до Кодексу законів про працю та Закону України «Про охорону праці» - трудовий колектив це об’єднання громадян, які приймають участь у діяльності підприємства на основі трудового договору.

До головних функцій Ради трудового колективу відноситься:

  • вирішення всіх питань що стосуються колективного договору розглядає, вносить пропозиції, затверджує проект та ухвалює його;
  • визначення переліку та порядку надання персоналу соціальних пільг, впровадження заходів матеріального або морального стимулювання;
  • здійснення контролю за виконанням заходів колективного договору.
  • вирішення питань соціального розвитку, поліпшення умов праці, життя та здоров’я членів трудового колективу, а також створення для всіх працівників на підприємстві безпечних і нешкідливих умов праці.

Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу, які обирають Раду трудового колективу. У свою чергу Рада здійснює повноваження трудового колективу за період між загальними зборами, що скликаються у разі необхідності, але не менше ніж два рази на рік, Радою трудового колективу.