Методична рада

Єременко Сергій Анатолійович
Єременко Сергій Анатолійович
Голова Методичної ради
Методична рада розглядає і ухвалює:
  • проєкти планів комплектування Інституту слухачами;
  • проєкти  навчальних  планів,  програм  та  робочих  навчальних  програм  з підготовки  та  підвищення  кваліфікації  за  спеціальностями  та  категоріями слухачів Інституту;
  • проєкт Перспективного  плану  підготовки  видань  навчальної  літератури Інституту;
  • проєкт Тематичного  плану   комплектування  бібліотечного  фонду навчальної літератури;
  • проєкти підручників та навчальних посібників кафедр Інституту;
  • методичні  матеріали  щодо  проведення  науково-методичних  конференцій та семінарів, які проводяться на базі Інституту та ДСНС України;
  • проєкти   інших   документів   пов’язаних   з   навчальним   процесом,   що потребують   додаткового   обговорення   та/або   виносяться   на   затвердження Вченої ради Інституту.

 

Наказ №209 від 13.09.2022 "Про затвердження Складу Методичної ради Інституту на 2022/2023 навчальний рік"

Наказ №164 від 31.08.2021 "Про затвердження Складу Методичної ради Інституту на 2021/2022 навчальний рік"

Наказ №173 від 25.09.2020 "Про затвердження Персонального складу Методичної ради Інституту на 2020/2021 навчальний рік"

Наказ №30 від 27.04.2020 "Про затвердження Положення, Персонального складу та Плану роботи Методичної ради Інституту на ІІ семестр 2019/2020 навчального року"