Метрологічне забезпечення наукової діяльності

Метрологічне забезпечення випробувальної та дослідної діяльності Інституту э основною функцією Сектору метрології Інституту, який в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства внутрішніх справ України,  Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Інституту, Статутом Інституту, Положенням про сектор метрології Інституту.

Метрологічне забезпечення випробувальної та дослідної діяльності Інституту, відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», необхідне для забезпечення єдності вимірювань, спрямованих на підвищення безпечності та якості результатів включає  в себе:

  • метрологічний супровід науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, які виконуються в Інституті відповідно до Плану наукової і науково-технічної діяльності Інституту;

  • участь у розробці методик випробувань та експериментальних досліджень на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, а також визначення показників якості виробів і обладнання, пожежної техніки, пожежно-технічного оснащення та спорядження, продукції протипожежного призначення;

  • створення нового випробувального обладнання та підтримання існуючої випробувальної бази відповідно до вимог чинної нормативної документації;

  • організація проведення калібрування (повірки) засобів вимірювальної техніки, а також проведення верифікацій випробувального обладнання Інституту;

  • розроблення пропозиції щодо перспектив розвитку випробувальної та експериментальної бази;

  • проведення метрологічної перевірки протоколів випробувань та експериментальних досліджень;

  • проведення метрологічної перевірки проєктів нормативних документів, які розробляються в Інституті та надходять на розгляд до Інституту.