Контраст
Шрифт

Навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки

Навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки передбачає підвищення рівня загальних пожежно-технічних знань, вивчення нормативних актів, що містять вимоги щодо пожежної безпеки та практичних дій із запобігання виникненню пожежі та дій під час її виникнення з урахуванням виду діяльності посадових осіб та працівників, галузевих особливостей підприємств, установ та організацій.

Метою навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки є послідовне підвищення їх рівня знань й обізнаності щодо забезпечення пожежної безпеки та зменшення кількості пожеж на об’єктах державної власності та суб’єктів господарювання.

Зміст навчального матеріалу програми розкриває основні заходи пожежної безпеки, форми та засоби сповіщення про пожежу, характеристику та порядок використання протипожежного устаткування та інвентарю, рекомендації щодо дій під час пожежі та після прибуття аварійно-рятувальних та пожежних підрозділів, відповідальність за порушення правил пожежної безпеки.

Під час навчання слухачів інформують про найбільш резонансні випадки пожеж, що мали місце на підприємствах, з використанням фото-, відеоматеріалів та про причини їх виникнення.

Навчання проводяться у формі групових або індивідуальних занять з урахуванням фаху особових осіб, специфіки і пожежонебезпечних особливостей виробництва, пожежної небезпеки речовин і матеріалів, що застосовуються, та інших чинників, які впливають на стан пожежної безпеки підприємств, установ та організацій, на яких працюють слухачі.

Загальна тривалість навчання за даною програмою не менше ніж 8 годин. Основними формами навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб є лекції, практичні заняття та самостійна робота.

На практичних заняттях у слухачів формуються навички самостійної роботи. При проведенні практичних занять слухачі навчальної групи можуть розподілятися на підгрупи і працювати окремо під керівництвом двох викладачів. Для кращого засвоєння матеріалу з навчальною метою використовуються навчальні плакати, макети, технічні засоби навчання тощо.

Поточний контроль засвоєного матеріалу слухачами здійснюється із застосуванням різних форм перевірки знань та навичок (тести, усне та письмове опитування, співбесіди тощо).

Заключним етапом навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб в повному обсязі є диференційний залік, метою якого є перевірка знань, здобутих слухачами, їх уміння самостійно працювати з навчальною та довідковою літературою.

 

тел.: (044) 430-40-18 (навчально-методичний відділ Інституту – Монастирецький Вадим Вікторович);

тел. (044) 428-15-14 (кафедра профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення – Демків Анна Миколаївна).

ПРОГРАМА навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА

 

                                               

Прес-центр