Контраст
Шрифт

Платні послуги

Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту здійснює:

 • розрахунок категорій приміщень, будівель та зовнішніх установок за вибухопожежною і пожежною небезпекою.

 • розрахунок будинків на стійкість до прогресуючого обвалення внаслідок пожежі.

 • моделювання та визначення критичних значень небезпечних чинників пожежі у приміщеннях.

 • оцінювання протипожежних відстаней між будинками (спорудами) розрахунковими методами.

 • обстеження технічного стану захисних споруд цивільного захисту.

 • проведення експертизи проектів містобудівної документації у частині дотримання вимог чинного законодавства з інженерного захисту територій.

 • проведення експертизи проектів будівництва об’єктів у частині дотримання в них вимог нормативно-правових актів з інженерно-технічних заходів цивільного захисту.

 • розрахунок вогнестійкості та пожежних ризиків.

 • розроблення планів локалізації та ліквідації аварій на об’єктах підвищеної небезпеки.

 • проведення ідентифікації об’єктів господарської діяльності щодо визначення потенційної небезпеки.

 • проведення ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки.

 • розроблення декларації безпеки об’єктів підвищеної небезпеки.

 • проведення експертизи декларації безпеки об’єктів підвищеної небезпеки.

 • розроблення нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки, в тому числі у галузі будівництва.

 • розроблення норм і правил, рекомендацій, методичних вказівок та інших документів щодо забезпечення вимог пожежної безпеки.

 • розроблення індивідуальних технічних умов будівництва.

 • розроблення компенсаційних заходів для об’єктів різних форм власності та призначення.

 • надання відгуків на проекти нормативно-правових актів та нормативних документів щодо відповідності чинному законодавству в сфері пожежної та техногенної безпеки.

 • розрахунок часу евакуації людей з приміщень, будівель, споруд у разі виникнення пожежі.

 • визначення радіоактивності об’єктів довкілля.

 • визначення поверхневої та об’ємної радіоактивності проб грунту, харчових продуктів, води, фуражу тощо.

 • випробування засобів індивідуального захисту органів дихання (протигази всіх типів);

 • перевірка фільтровентиляційних установок захисних споруд;

 • проведення випробувань засобів захисту шкіри на придатність до подальшого зберігання (експлуатації)

 • розроблення Програми міжлабораторних порівняльних випробувань та оцінювання результатів міжлабораторних порівняльних випробувань.

 • проведення випробування з визначення показників пожежної небезпеки речовин та матеріалів (у т.ч. будівельних), електротехнічних виробів, кабельно-провідникової продукції тощо.

 • проведення випробувань з визначення межі вогнестійкості будівельних конструкцій, кабельних ліній та інженерних комунікацій.

 • проведення випробувань з визначення показників якості пожежної техніки, пожежно-технічного оснащення, вогнегасних та вогнезахисних речовин, засобів індивідуального захисту пожежників, первинних засобів пожежогасіння, систем протипожежного захисту та їх елементів.

 

Прес-центр