Контраст
Шрифт

Пріоритетні напрями наукових досліджень Інституту

 • Нормативно-правове забезпечення у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки.

 • Підвищення кваліфікації керівного складу та фахівців у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки.

 • Забезпечення техногенної та пожежної безпеки об’єктів та населених пунктів.

 • Публічне управління у сфері цивільного захисту.

 • Організація заходів цивільного захисту населення територіальних громад в умовах реформування місцевого самоврядування.

 • Застосування авіації під час ліквідації надзвичайних ситуацій та організація авіаційного пошуку і рятування.

 • Проведення досліджень щодо розроблення методології оцінювання результативності та ефективності функціонування дослідно-випробувальних лабораторій територіальних органів ДСНС України.

 • Проведення досліджень щодо адаптації моніторингу стану з пожежами та їх наслідків в Україні до національної системи цілей сталого розвитку.

 • Визначення показників пожежної небезпеки речовин та матеріалів, кабельної продукції, показників якості вогнегасник та вогнезахисних матеріалів, пожежно-технічного оснащення тощо.

 • Моніторингові дослідження якості освітньої діяльності Інституту та розвиток внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

 • Проведення психолого-педагогічних досліджень з питань підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників сфери цивільного захисту.

Пріоритетні напрямки наукових досліджень Інституту схвалено Вченою радою ІДУ НД ЦЗ (протокол № 2 від 30.06.2020), рішення Вченої ради введено в дію наказом  ІДУ НД ЦЗ від 30.06.2020 № 103 

 

Прес-центр