Проєкти

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО БУДІВЕЛЬ І СПОРУД. Зміна №1

*****************************

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до першої редакції проєкту Зміни №1 ДБН В.1.2-7:2021.ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО БУДІВЕЛЬ І СПОРУД. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

*****************************

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА Проектування огороджувальних конструкцій із склінням. Вогнестійкість. Основні положення. 

*****************************

НАСТАНОВА З ВИКОНАННЯ РОЗДІЛУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У МІСТОБУДІВНІЙ
ДОКУМЕНТАЦІЇ

*****************************

Перша редакція проєкту національного стандарту ДСТУ ХХХХ:202_ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА  Протипожежний захист систем зарядки електромобілів. Основні положення

*****************************

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до першої редакції проєкту національного стандарту ДСТУ Х.Х:202_ ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЗАХИСТ СИСТЕМ ЗАРЯДКИ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

*****************************

"ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКАЗБИРАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ Частина 2: Словник термінів" (проєкт, остаточна редакція)

*****************************

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ЗБИРАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ Національна практика (проєкт, перша редакція)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до першої редакції проєкту національного стандарту ДСТУ ХХХХ:202Х  ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА. ЗБИРАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ

*****************************

Перша редакція Методичних рекомендацій  щодо створення інформаційно-освітнього середовища функціонального навчання (підвищення кваліфікації цільового призначення) керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту міністерств, інших центральних  та місцевих органів виконавчої влади