Контраст
Шрифт

Рада молодих вчених

Усик Світлана Олександрівна
Усик Світлана Олександрівна
Голова ради молодих вчених
(здобувач вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні за спеціальністю
 281 "Публічне управління та адміністрування")
заступник начальника відділу інформаційних технологій та 
технічного захисту інформації,
капітан служби цивільного захисту 
E-mail: [email protected]
 
 

Рада молодих вчених Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту є колегіальним виборним дорадчим органом Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту, що утворюється для забезпечення захисту прав та інтересів молодих вчених.

Рада молодих вчених є самоврядним добровільним об’єднанням наукової молоді та аспірантів Інституту, що сприяє науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності молодих вчених з державного управління у сферах цивільного захисту та пожежної безпеки.

Прес-центр