Контраст
Шрифт

Спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум)

Спеціальне навчання з питань пожежної безпеки працівників, що зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, а також інші працівники, діяльність яких потребує додаткових знань з питань пожежної безпеки та навичок на випадок виникнення пожежі, спрямоване на підвищення рівня загальних пожежно-технічних знань, вивчення нормативних актів, що містять вимоги щодо пожежної безпеки та практичних дій із запобігання виникненню пожежі та дій під час її виникнення з урахуванням виду діяльності посадових осіб та працівників, галузевих особливостей підприємств, установ та організацій.

Навчання передбачає поглиблене вивчення питань, визначених пунктом 1 розділу II Порядку затвердження програм навчання та інструктажів з питань пожежної безпеки, організації та контролю за їх виконанням, затвердженим наказом Міністерства внутрішніх справ України від 05.12.2019 № 1021, специфіки проведення пожежонебезпечних робіт під час застосування обладнання і матеріалів, що використовуються на робочому місті, з практичним відпрацюванням навичок їх використання.

Основними формами спеціального навчання осіб є лекції, практичні заняття та самостійна робота. Загальна тривалість навчання за даною програмою не менше ніж 16 годин.

На практичних заняттях у слухачів формуються навички самостійної роботи та творчий підхід до проведення спеціального навчання. При проведенні практичних занять слухачі навчальної групи можуть розподілятися на підгрупи і працювати окремо під керівництвом двох викладачів.

Заключним етапом спеціального навчання в повному обсязі є диференційний залік, метою якого є перевірка знань, здобутих слухачами, їх уміння самостійно працювати з навчальною та довідковою літературою.

 

тел.: (044) 430-40-18 (навчально-методичний відділ Інституту – Монастирецький Вадим Вікторович);

тел. (044) 428-15-14 (кафедра профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення – Демків Анна Миколаївна).

ПРОГРАМА спеціального навчання (пожежно-технічний мінімум)

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА

Прес-центр