Українська ділова мова

Згідно зі статтею 25 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-УІІІ «Про державну службу» особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, зокрема, має подати до конкурсної комісії посвідчення щодо вільного володіння державною мовою.

Законом України від 19 вересня 2019 року № 117-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади» внесено зміни до Закону, в тому числі до пункту 5 частини першої статті 25.

Зазначеними змінами передбачено, що переможець конкурсу,  має надати копії документів про підтвердження рівня вільного володіння державною мовою. Такими документами можуть бути, зокрема, або документ державного зразка про середню/вищу освіту, в якому зазначено про вивчення предмету/дисципліни, що підтверджують знання української мови, або посвідчення щодо вільного володіння державною мовою, отримані до 25 жовтня 2019 року.

Закон України від 11.09.2020 №2704-VIII  «Про забезпечення функціонування української мови як державної» визначає 16 липня 2021 року датою початку видачі державних сертифікатів на рівень володіння державною мовою.

Рівень володіння державною мовою державними службовцями, засвідчується державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону. 

01 липня 2021 року у бібліотеці Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» підписано Меморандум про співпрацю між Національною комісією зі стандартів державної мови та Українською бібліотечною асоціацією, що передбачає консолідацію зусиль для поширення знань про українську мову та її інтеграцію у світовий простір, напрацювання і затвердження стандартів української мови, сприяння популяризації української мови, поширення знань про українську мову та її роль у розвитку української та європейської культур.

Відповіді на запитання стосовно отримання  державних сертифікатів на рівень володіння державною мовою  можна на сайті Національної комісієї зі стандартів державної мови.

 

Актуальність питання підвищення мовної культури державних службовців обумовлена тим, що формування мовного іміджу є нагальною потребою всіх розвинених держав, а надто тих, що здійснюють суспільно-політичну трансформацію. Дбаючи про мовну культуру держави, державні службовців мають бути взірцем правильного мовлення. Професійна діяльність яких здійснюється через спілкування та пов’язана із сферою обслуговування. Тому рівень мовної культури, правильність написання та оформлення процесуальних документів є важливим аспектом формування іміджу державного службовця й установи.

У рубриці «Ділова українська мова» запропоновано матеріали для розвитку і вдосконаленню мовної культури, що є актуальним завданням сьогодення.

Відеозапис семінару «Мистецтво правового письма та процесуального документування». Спікер-експерт: Неонілла Баракатова, доцент кафедри української та іноземних мов Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, кандидат філологічних наук, доцент.
"Українське ділове мовлення. Мистецтво правового письма та процесуального документування";

Онлайн-навчання на тему "Мова української ділової сфери" складається трьох занять. Спікер: Неонілла Баракатова, доцент кафедри української та іноземних мов Дніпропетровського регіонального інституту ДУНАДУ при Президентові України, кандидат філологічних наук.

"Мова української ділової сфери". Частина І

"Мова української ділової сфери". Частина ІІ

"Мова української ділової сфери". Частина ІІІ

 

 
  1.     «Мова – ДНК нації»

Освітній проєкт для тих, хто хоче вдосконалити свої знання української мови
 
2 Тренажер з правопису української мови - поєднує теоретичні положення й практичні завдання, що сприяє засвоєнню граматики української мови і вдосконаленню правописних навичок. Навчальні матеріали додатково містять різноманітну пізнавальну інформацію.  Завдання, відповіді та інтерактивні тести онлайн.
Ресурси для перевірки україномовних текстів
3.

LanguageTool — це відкритий програмний засіб для коректури (граматичної і стильової перевірки) текстів. LanguageTool має ширшу базу знань ніж звичайні засоби перевірки орфографії і оперує складними правилами залежностей між словами в реченні;

R2U.org.ua – надає онлайн доступ до російсько-українських та українсько-російських словників, зокрема перевірку правопису;

Сайт Олександра Авраменка – експрес-уроки, словники, підручники й посібники.

Українська за 27 уроків -  курс від Prometheus з української мови
 4.

УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС 

СХВАЛЕНО Кабінетом Міністрів України (Постанова No 437 від 22 травня 2019 р.)
                спільним рішенням
Президії Національної академії наук України (протокол No 22/10 від 24 жовтня 2018 р.)
і Колегії Міністерства освіти і науки України (протокол No 10/4-13 від 24 жовтня 2018 р.)

5.

Що таке українська мова?  

Ukraїner - медіа-проєкт для прихильників інтелектуальних ЗМІ, несподіваних географічних відкриттів та мультикультурності.