Перелік нормативно-правових документів, що регламентують освітню діяльність Інституту

Кодекс цивільного захисту України

 

Закони України:

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII

Закон України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014  року № 1556-VII

Закон України «Про  державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII

Закон України «Про екстрену медичну допомогу» від 5 липня 2012 року № 5081-VI

 

Укази Президента України:

Указ Президента України від 12 березня 2015 р. № 139 «Про рішення ради національної безпеки і оборони України від 18 лютого 2015 року «Про  додаткові заходи щодо зміцнення національної безпеки»

Указ Президента України від 16 листопада 2015 р. № 641/2015 «Про  оголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні»

 

Постанови Кабінету Міністрів України:

від 14 червня 2000 р. № 963 «Про  затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників»

від 17 серпня 2002 р. № 1134 «Про  затвердження нормативів чисельності студентів (курсантів), аспірантів (ад'юнктів), докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів, інтернів, клінічних ординаторів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і IV рівня акредитації та вищих навчальних закладах післядипломної освіти державної форми власності»

від 27 серпня 2010 р. № 796 «Про  затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності»

від 21 листопада 2012 р. № 1115 «Про затвердження Порядку підготовки осіб, які зобов’язані надавати домедичну допомогу»

від 26 червня 2013 р. № 443 «Про  затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту»

від 26 червня 2013 р. № 444 «Про  затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях»

від 23 жовтня 2013 р. № 819 «Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту»

від 10 вересня 2014 р. № 442 «Про  оптимізацію системи  центральних органів виконавчої влади»

від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про  затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України:

від 20 грудня 2017 р. № 962-р «Про затвердження плану комплектування Інституту державного управління у сфері цивільного захисту слухачами з числа керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, на 2018 рік»

від 12 грудня 2018 р. № 988-р  «Про затвердження плану комплектування Інституту державного управління у сфері цивільного захисту слухачами з числа керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів з питань цивільного захисту, на 2019 рік»

від 21 жовтня 2020 р. № 1309-р «Про затвердження плану комплектування Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту слухачами із числа керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, на 2020 рік»

від 16 грудня 2020 р. № 1588-р «Про затвердження плану комплектування Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту слухачами із числа керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, на 2021 рік»

від 9 грудня 2021 р. № 1622-р «Про затвердження плану комплектування Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту слухачами із числа керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, на 2022»

від 30 грудня 2022 р. № 1226-р «Про затвердження плану комплектування Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту слухачами із числа керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, на 2023 рік»

 

Накази Міністерства внутрішніх справ України:

від  21.10.2014 № 1112 «Про  затвердження Положення про організацію навчального процесу з функціонального навчання»

від  26.05.2020 № 412  «Про затвердження Порядку підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту»

 

 

Накази Державної служби України з надзвичайних ситуацій:

наказ ДСНС України від 18.02.2016 № 77 «Про організацію щорічного короткострокового підвищення кваліфікації з питань цивільного захисту педагогічних працівників навчально-методичних центрів сфери цивільного захисту»

наказ ДСНС України від 21.12.2019 № 738 «Про затвердження організаційно-методичних вказівок з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуацій»

наказ ДСНС України від 23.01.2014  № 29 «Про затвердження переліку звітних документів та інших видів інформації з питань освітньої діяльності навчальних закладів цивільного захисту та строків їх подання»

наказ ДСНС України від 12.07.2016 № 335 «Про затвердження Примірного переліку документів з питань цивільного захисту, що розробляються центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання».

наказ ДСНС України від 15.07.2016 № 341 «Про затвердження Обсягів державного замовлення  на підготовку фахівців та науково-педагогічних кадрів, на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації (функціональне навчання) кадрів для навчальних закладів цивільного захисту у 2016 році»

наказ ДСНС України від 15.09.2017 № 501 «Про організацію курсів англійської мови для персоналу ДСНС у 2017/2018 навчальному році»

наказ ДСНС України від 19.12.2017 № 683 «Про організацію навчання в системі післядипломної освіти ДСНС у 2018 році»

наказ ДСНС України від 14.12.2018 №736 «Про організацію навчання в системі післядипломної освіти ДСНС у 2019 році»

наказ ДСНС України від 29.05.2019 №319 «Про організацію навчання з питань охорони праці»

наказ ДСНС України від 21.08.2019 №480 «Про внесення змін до Плану-графіка підвищення кваліфікації осіб середнього, старшого начальницького складу служби цивільного захисту та працівників ДСНС в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту у 2019 році»

наказ ДСНС України від 19.09.2019 №538 «Про організацію роботи курсів англійської мови для персоналу ДСНС у 2019/2020 навчальному році»

наказ ДСНС України від 13.12.2019 № 713 «Про організацію навчання в системі післядипломної освіти ДСНС у 2020 році»

наказ ДСНС України від 25.08.2021 № 477 «Про внесення змін до планів-графіків навчання в системі післядипломної освіти ДСНС у 2020 році»

наказ ДСНС України від 23.12.2020 № 682 «Про організацію навчання в системі післядипломної освіти ДСНС у 2021 році»

наказ ДСНС України від 17.05.2021 № 324 «Про внесення змін до планів-графіків навчання в системі післядипломної освіти у 2021 році»

наказ ДСНС України від 11.10.2021 № 682 «Про організацію підготовки та підвищення кваліфікації з надання домедичної допомоги в системі ДСНС»

наказ ДСНС України від 09.12.2022 № 723 «Про організацію навчання персоналу ДСНС у системі післядипломної освіти у 2023 році»

наказ ДСНС України від 09.08.2023 № 623 «Про внесення змін до план-графіка підвищення кваліфікації»

 

 

Накази Міністерства освіти і науки України:

від 07.08.2002 р. № 450 «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів»

від 24.01.2013 р. № 48   «Про  затвердження Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів»

від 19 січня 2016 р. № 34 «Про документи про підвищення кваліфікації»

від 26.10.2017 № 216 л «Про ліцензування освітньої діяльності»

Протокол № 73/2 засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 26 жовтня 2017 р. 

від 08.02.2018 № 119л «Про ліцензування освітньої діяльності» (Додаток)

Протокол № 84/2 засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 08 лютого 2018 р.

від 22.03.2018 № № 321 л «Про ліцензування освітньої діяльності»

Протокол 88/2 засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 22 березня 2018 р.

від 17.04.2020 № 132-л «Про ліцензування освітньої діяльності» (Додаток)

від 12.04.2021 № 412 "Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 05.04.2019 № 441"