Перелік нормативно-правових документів, що регламентують наукову діяльність Інституту

 1. ЗАКОНИ УКРАЇНИ

 1.1. Закон України "Про освіту"

 1.2.  Закон України “Про вищу освіту”

 1.3. Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність”

 1.4. Закон України “Про наукову і науково-технічну експертизу”

 1.5. Закон України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”

 1.6. Закон України “Про інноваційну діяльність”

 1.7. Закон України “Про науково-технічну інформацію”

 1.8. Закон України “Про оцінку впливу на довкілля"”

1.9. Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань присудження наукових ступенів та ліцензування освітньої діяльності"

 

 2. КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

 

3. ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

3.1. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.2017 р. N 540 “Порядок проведення державної атестації наукових установ”

3.2. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 “Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника”

3.3. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. N 656 “Деякі питання реалізації статті 54 ЗУ "Про вищу освіту"”

3.4. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 “Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти”

3.5. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 1992 р. N 162 “Про державну реєстрацію науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій”

3.6. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 № 494 “Про затвердження Порядку виплати надбавки за стаж наукової роботи”

3.7. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03 2004 № 257 “Про затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”

3.8. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 серпня 1999 р. N 1475 “Про затвердження Положення про атестацію наукових працівників”

3.9. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності”

3.10. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2003 р. N 1180 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами”

3.11  ПКМ України від 23 березня 2016 р. № 261 Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої  освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих  навчальних закладах (наукових установах).

3.12. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 259 "Про внесення змін до Примірного положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи"

 

 4.НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 4.1. Наказ МОН України від 01 червня 2006 р. N 422 “Щодо Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах ІІІ та ІV рівнів акредитації”

4.2. Наказ МОН України від 14 вересня 2011 N 1057 “Про затвердження Переліку наукових спеціальностей”

4.3. Наказ МОН України від 07 серпня 2002 року № 450 “Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів”

4.4. Наказ МОН України від 27 жовтня 2008 № 977 “Порядок державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій”

4.5. Спільний наказ МОН, Мінфін, Мінеконом України від 01.12.2003 № 798/657/351 “Про затвердження Порядку та умов надання платних послуг бюджетними науковими установами”

4.6 Наказ МОН України від 06 листопада 2015 року № 1151 “Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року  № 266” (Додатки: 1, 2, 3, 4)

4.7  Наказ МОН України від 05.10.2015 № 1005 „Про затвердження Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)”

4.8. Наказ МОН України 17.03.2021 № 322 "Про внесення змін до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам"

 
5.
НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

 5.1. Наказ МВС України № 265 від 02.04.2018 Про затвердження Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності в Державній службі України з надзвичайних ситуацій ( додаток 1, додаток 2, додаток 3

 5.2. Наказ МВС України № 141 від 20.02.2017 "Про затвердження Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) цивільного захисту"