Вартість навчання

 

Освітня діяльність на другому (магістерському) рівні вищої освіти
Магістратура у галузі знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 261 «Пожежна безпека» 1 рік 9 місяців
(заочна форма)
28 000 грн за весь період навчання
Магістратура у галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» 1 рік 9 місяців
(заочна форма)
28 000 грн за весь період навчання
Освітня діяльність на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Аспірантура у галузі знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 261 «Пожежна безпека» 4 роки 64 000 грн за весь період навчання
Аспірантура у галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» 4 роки 64 000 грн за весь період навчання