Запрошуємо на навчання

 

 ПЕРЕЛІК ступенів освіти та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується

прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

підготовка МАГІСТРІВ

Галузі знань

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

26

Цивільна безпека

261

Пожежна безпека

60

1 рік 9 міс.

14 000 на рік

28

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

20

1 рік 9 міс.

14 000 на рік

 

підготовка ФАХІВЦІВ ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

Галузі знань

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн.

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

28

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

5

4 роки

16 000 на рік

26

Цивільна безпека

261

Пожежна безпека

-

5

-

4 роки

-

16 000 на рік

 

Відповідно до вимог наказу МОН України від 13.03.2007 № 206 "Про опублікування розмірів плати за навчання у вищих навчальних закладах" вартість одного року навчання визначається щорічно до 15 березня року вступу до навчального закладу.

Ліцензія