Додаткова інформація для вступників за спеціальністю "Пожежна безпека"

Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту (далі – Інститут) відповідно до ліцензії МОН України (накази МОН України від 30.03.2021 № 37-л та від 17.01.2022 № 15-л) здійснює освітню діяльність за другим (магістерським) рівнем вищої освіти та за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти за спеціальністю 261 «Пожежна безпека».

Здобувачі Інституту мають унікальну можливість використання під час навчання лабораторно-експериментальної та навчально-тренувальної бази пожежно-випробувального полігону Інституту, як наукового об’єкту, що становить національне надбання.

Навчальний процес відбувається в сучасних навчальних аудиторіях, обладнаних аудіовізуальною мультимедійною апаратурою та необхідними технічними засобами (спеціалізована аудиторія пожежної автоматики; мовна аудиторія; навчальна аудиторія радіаційного та хімічного захисту; навчальна аудиторія домедичної допомоги; навчальна аудиторія з питань кризового управління; комп’ютерний клас; діорама; аудиторія міжнародних комунікацій; лекційна зала на 100 осіб).

Для проведення спеціалізованих практичних занять, а також для виконання експериментальної частини дисертаційного дослідження використовується лабораторно-експериментальна база пожежно-випробувального полігону (лабораторія фізико-хімічних випробувань, лабораторія випробувань речовин і матеріалів, споруда для натурних випробувань фасадних теплоізоляційних систем на поширення полум’я поверхнею, майданчик вогневих випробувань, лабораторія випробувань систем протипожежного захисту, лабораторія випробувань вогнегасних речовин, лабораторія випробувань електротехнічних виробів тощо).

Для самостійної роботи здобувачі вищої освіти мають можливість використовувати приміщення бібліотеки з обладнаними комп’ютерною технікою робочими місцями.

Науково-педагогічні працівники Інституту на системній основі підвищують свою професійну майстерність, а матеріально-технічна база навчального процесу постійно удосконалюється.

За рішенням ДСНС Інституту передано для використання в навчальному процесі та для проведення наукових досліджень унікальний, та, наразі, єдиний в Україні мобільний тренажер контейнерного типу для підготовки особового складу пожежно-рятувальних підрозділів, який складається з трьох контейнерів: спеціальний пересувний контейнерний навчальний вогневий комплекс-симулятор Fire Trainer T-2000; мобільний тренувальний комплекс (лабіринт) на основі ізольованого контейнера; мобільний тренувальний комплекс (пульт управління та приміщення з обладнанням) на основі ізольованого контейнера.

Даний комплекс сприяє підвищенню ефективності практичної підготовки не лише слухачів Інституту, а й газодимозахисників територіальних підрозділів ДСНС. Також комплекс дозволяє проводити наукові дослідження щодо підготовки газодимозахисників.

Робота щодо удосконалення матеріально-технічної бази Інституту та професійної підготовки викладацького складу організована на постійній основі.